info@walhallab.nl

WALHALLAb steunen

Onze uitdagingen

Zoals al behoorlijk bekend is houden wij als WALHALLAb van een uitdaging. Zeker als we in onzekere tijden leven. Om te kunnen blijven doen waar we goed in zijn, en ook heel LEUK vinden, kunnen wij iedere ondersteuning goed gebruiken. Natuurlijk kijken we ook naar de middelen die overheden beschikbaar hebben maar omdat we geen zorg of onderwijsinstelling zijn lopen we ook nog wel iets mis.

Dan is het ook wel fijn als we een beetje uitleggen wat ons beleid is. En dus moet er ook de nodige informatie gedeeld worden. O.a. hier op deze pagina (waarschijnlijk de pagina met de meeste tekst) dus daar gaan we:

Visie, missie en ambitie

Onze visie + -

Stichting WALHALLAb NL is opgericht op 28 juni 2018 te Zutphen (Statutaire zetel). Ons streven is het door maximaal uitdagen van jongeren te komen tot optimale talentontwikkeling, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

WALHALLAb is de plek waar jongeren hun talent ontwikkelen en waar ook effectief gewerkt wordt aan hun sociale en maatschappelijke vaardigheden. Er wordt ondernemend gedacht en oplossingen worden gevonden voor problemen en uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. De ontwikkeling van de wil tot leren staat centraal. WALHALLAb doet dat vanuit de unieke, door jongeren zelf vormgegeven gebouwen en met de hulp van vele deskundige Meesters.

Onze missie + -

Onze missie is jongeren uit te dagen, te stimuleren om optimaal hun talenten te ontwikkelen. WALHALLAb is opgericht om jonge mensen heel veel kansen en uitdagingen te bieden wanneer deze kansen en uitdagingen door onderwijs, jeugdzorg en maatschappij onvoldoende geboden (kunnen) worden. Wij zijn hierin effectief en spelen door de unieke diverse achtergronden van jeugdigen en interne organisatie een steeds grotere rol bij het oplossen en of voorkomen van problemen rond schoolgang, vastlopen en onaanvaardbaar gedrag. Tegelijk biedt het een podium voor getalenteerde jeugdigen die in de huidige maatschappelijke situatie geen ontwikkelplek daarvoor kunnen vinden. WALHALLAb is effectief als voorziening na, naast of in plaats van school.

De open en brede verwelkoming van jongeren geeft hen de kans te leren om te gaan met een grote diversiteit aan mensen, meningen en methodieken.

Onze ambitie + -

Het is onze ambitie WALHALLAb voor iedere jongere in Nederland mogelijk te maken zodat er op korte afstand van onderwijs en jeugdzorg een plek voor de jeugd is. Er mag geen jongere meer uitvallen omdat er geen plek voor hem of haar is. Inmiddels strekt onze ambitie zich zelfs verder uit met concrete ontwikkelingen in Duitsland en België.

Korte termijn ambitie

Voor de korte termijn ligt onze focus op het actief in werking zijn van 4 WALHALLAb’s in Nederland en 1 in België. Het doel is om deze eind 2021 gerealiseerd te hebben.

Lange termijn ambitie:

Voor de lange termijn, tja. WALHALLAb moet uitgroeien tot een entiteit waar jongeren naast school en zorg terecht kunnen. Waar alles in het teken staat van leren, ontwikkelen, uitdagen, kennis overdragen en vooral ook lol. Het doel is om na 2021 ieder half jaar in een nieuwe plaats een nieuw WALHALLAb op te zetten.

Steun ons!!

WALHALLAblaag

Vriend(in) van WALHALLAb / ‘Adopteer een WALHALLAblaag’

Stel nu dat je eigenlijk twee linkerhanden hebt (kunnen ons dat bijna niet voorstellen)?

Of dat je jezelf niet meer in een werkplaats ziet rondlopen?

Adopteer dan een WALHALLAblaag!

Jij kan vanaf € 15 per maand het voor een jongere mogelijk maken hier in WALHALLAb volledig tot ontwikkeling te laten komen.

Beleidsplan

Wat doen we nu eigenlijk? En hoe vertaald zich dat in een meerjaren plan. Nieuwgierig? Klik hieronder ;-).

Voor ons volledige beleidsplan 2022-2025 WALHALLAb_NL beleidsplan 2022-2025

Donaties & giften

WALHALLAb kan ieders ondersteuning goed gebruiken. Doneer en help ons via NL51 RABO0331190699 t.n.v. St. WALHALLAb NL

Dit gaat vooral over geld maar ook ondersteuning in de vorm van materiaal of gereedschappen is eer dan welkom. Neem hiervoor contact met ons op via info@walhallab.nl